Maroesjka 1
VOLKSDANSVERENIGING


nieuw embleem
     
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

BetsieVoorzitter: Betsie Verhulst
tel: 040 2260645
E-mail: bettiny@hslnet.nlMaxSecretaris: Max van Hofweegen
tel: 040 2263334
E.mail: maxvhofweegen@gmail.com


                                    Penningmeester: Els van Meel
                                    tel: 040 2263421


Van de bestuurstafel (december 2016)

We zijn met het achtendertigste seizoen begonnen. Hier en daar komt er zelfs een lid bij! De dinsdagmiddag en de vrijdagochtend groepen van Marian hebben we samengevoegd, jammer voor de dubbel dansers, maar daardoor konden we de contributie ondanks de stijgende kosten toch iets verlagen.

In oktober hadden we weer een gezellige Algemene Leden Vergadering, met een bijna overvolle zaal in ’t Perron. Hans van Buuren gaat onverdroten verder met de website. Daar mag best wat vaker wat van de groepen komen te staan, liefst met enkele foto’s!

Het verslag van de ALV is inmiddels naar iedereen met E-mail adres gemaild. Mocht iemand het nog op papier willen hebben, dan moet hij/zij dat even een laten weten.

In oktober vierde het Perron haar eerste lustrum. Op het gezellige lustrumfeest heeft de vrijdaggroep een leuk optreden verzorgd. We hebben met wat strooifolders daaromheen Maroesjka reclame gemaakt.

Verder “Steuntje in de rug”. De actie van de Rabobank Dommelstreek, waarbij zij €5 per stem beschikbaar stelden voor de lokale verenigingen. De “leden” van de Rabobank krijgen de mogelijkheid om 5 stemmen uit te brengen, maximaal 2 per vereniging en dan wordt dit bedrag verdeeld. De voorjaars actie van 2015 leverde ons via 32 stemmen €160 op.

Eind november werd Marian Theunissen verrast door Heeze24 en de actie:  De vlaai van de maand: bij de 50ste les die ze in het Nicasiushuis gaf kreeg ze de vlaai van bakkerij Vedder, te midden van haar groep Maroesjka helpers.

Dan wenst het bestuur jullie allemaal weer plezierige en sfeervolle kerstdagen en in 2017 een gezond en fijn dansjaar  Op weg naar het 40-jarig bestaan over 2 jaar.

Het bestuur:
Betsie, Els, Max
                                    Bankrekening nr:  NL29 RABO 0142 3008 61
                                    t.n.v Maroesjka Heeze