Maroesjka 1
VOLKSDANSVERENIGING


nieuw embleem

     
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

BetsieVoorzitter: Betsie Verhulst
tel: 040 2260645
E-mail: bettiny@hslnet.nlMaxSecretaris: Max van Hofweegen
tel: 040 2263334
E.mail: maxvhofweegen@gmail.com


                                    Penningmeester: Els van Meel
                                    tel: 040 2263421

Privacy Reglement


Van de bestuurstafel (juni 2018)

We hebben weer een seizoen afgesloten en bereiden ons voor op ons lustrum jaar.   Wat gaat de tijd snel!
De Domi-groep is aan haar zomerreces begonnen, Marian haar groep gaat van de zomer door met instuiven.

Het komende seizoen zal een bijzonder seizoen worden!  We vieren ons 40-jarig bestaan!  We hebben zaterdag 26 januari 2019 de grote zaal van ’t Perron hiervoor gereserveerd en een groepje is met een leuk programma bezig.
Verder de Rabo clubkasactie. De actie van de Rabobank Dommelstreek, waarbij zij ongeveer €5 per stem beschikbaar stelden voor de lokale verenigingen. De “leden” van de Rabobank krijgen de mogelijkheid om 5 stemmen uit te brengen, Onze penningmeester  heeft daar afgelopen zondag een check van €128 in ontvangst mogen nemen.  Dank aan alle stemmers op ons!
Er is een nieuwe wetgeving op onze privacy gekomen en daar zijn we mee bezig om te zien hoe we hier met onze club verder mee moeten. Jullie horen daar deze zomer de resultaten van.
De ALV hebben we vast gesteld op dinsdag 23 oktober, weer in ’t Perron.
Dan wenst het bestuur jullie allemaal weer een mooie zomer en hoopt iedereen na de Brabantse Dag weer te treffen. De seizoenbrief zal in de week daarvoor weer verspreid worden. We weten al dat we de contributies voor het volgende seizoen gelijk kunnen houden.

Het bestuur:
Betsie, Els, Max
                                    Bankrekening nr:  NL29 RABO 0142 3008 61
                                    t.n.v Maroesjka Heeze