Maroesjka 1
VOLKSDANSVERENIGING


nieuw embleem

     
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

BetsieVoorzitter: Betsie Verhulst
tel: 040 2260645
E-mail: bettiny@hslnet.nlJoseSecretaris : Josť Brants
tel: 040 2262599
E.mail: BrantsJose@gmail.com


                                    Penningmeester: Els van Meel
                                    tel: 040 2263421

Privacy Reglement
Statuten
Huishoudelijk Reglement


Van de bestuurstafel (december 2019)

 
We hebben de ALV alweer gehad in oktober en zijn op weg naar het einde van ons jubileumjaar 2019. We zijn nu met ons 41-ste jaar bezig!

Op de ALV hadden we het probleem dat er zich niemand had aangemeld voor het secretariaat en we ons zouden moeten bezinnen hoe we verder kunnen gaan. Er zou een groepje zich gaan bezighouden met de toekomst van Maroesjka. Maar vlak na de vergadering meldde zich Josť Brants dat ze het secretariaat wilde overnemen. Bestuur blij! Hierdoor is de werkgroep niet meer nodig en kunnen we rustig aan de overgang werken. Ze gaat alle bestuursvergaderingen meedoen.  Max blijft nog even Ad Interim secretaris en in de loop van dit dansjaar zal hij alle zaken aan Josť overdragen waarna ze op de volgende ALV echt gekozen kan worden.  Een soortgelijke situatie als in 2009-2010 toen het secretariaat ook een jaar ad interim is geweest om in 2010 op de ALV Max officieel secretaris te kiezen.

Verder is sinds begin november de Nederlandse groep gestopt, zodat we nog maar 2 groepen bij Maroesjka hebben. Tja, volksdansen is minder populair dan 30 jaar gelden: een stukje in de Parel en we hadden er weer een groep bij!

Het lopende seizoen: Riekje vierde in de Domi groep haar 40-jarig lidmaatschap. Ze is nu al 40 jaar leidster bij Maroesjka.

Tijdens de ALV werd van Max afscheid genomen. Hij is 3 keer  secretaris geweest en moest nu statutair aftreden.  Hij kreeg een prachtige collage van kaartjes van alle leden en een mooi beeldje van een dansend paar. Dat laatste staat inmiddels op een mooie plaats in huize van Hofweegen.

Dan wenst het bestuur jullie allemaal een goed dans seizoen en gezellige feestdagen.

Het bestuur:
Betsie, Els, Max

Afscheid Max van Hofweegen


                                    Bankrekening nr:  NL29 RABO 0142 3008 61
                                    t.n.v Maroesjka Heeze