Heeze: 19-12-2014
Maroesjka: Kerst  2014

Net als in andere dansgroepen wordt er bij de ouderengroepen van Maroesjka heel wat gedanst, maar de laatste keer voor kerst is dat speciaal.
Dus ook dit jaar is op 19 dec.  weer een feestelijke dag georganiseerd, waar veel belangstelling voor is.
Veel leden kijken elk jaar uit naar deze viering.
De dansers worden hartelijk ontvangen  en versierd met een corsage. De koffie, thee en  heerlijke verse appeltaart staat klaar. Het is een gezellige drukte in de kerst- versierde zaal. De lichtjes branden, de tafels zijn mooi gedekt.
Wanneer iedereen aanwezig is, wordt er gezamenlijk gezongen” Wij komen tezamen” en het verhaal van de Zeven kaarsen  door de zeven groepsvertegenwoordiger/ sters  voorgedragen, waarbij stil wordt gestaan dat ondanks veel verdriet, eenzaamheid, ziekte, onrust, onverdraagzaamheid, werkloosheid, verwaarlozing, angst,  in de wereld toch hoop is voor iedereen.  

Het gebeurde dat zeven lichten op weg gingen naar een kerstviering.
Ieder licht vertrok uit zijn eigen huis. Omdat ze te voet gingen, moesten ze hun huis op tijd verlaten. Op een kruispunt onderweg wachtten ze elkaar op, om zo samen verder te trekken. Omdat ze een lange weg moesten gaan,   hadden ze alle tijd om met elkaar te praten.

Zo vertelden de zeven lichten elkaar hun verhalen van het bijna voorbije jaar.
In die kerstviering waren veel mensen, gekomen van alle kanten.
Allemaal mensen met hun eigen verhaal van licht en duister.
Ze keken naar de zeven lichten en ieder zag zichzelf in een spiegel. Ieder zag zijn eigen verhaal van licht en duister. En ieder luisterde naar het goede nieuws: Een kind is ons geboren “een licht voor alle mensen in heel de wereld”.  

Hierna komt het actieve gedeelte:
Dit jaar wordt een vogelhuisje in elkaar gezet, beplakt, versierd, waarbij veel samen gewerkt en adviezen gegeven  wordt.
60 2014 160 2014 260 2014 3

Ondertussen  wordt de inwendige mens niet vergeten. Een drankje, lekkere snoeperijen.
60 2014 760 2014 8

Het dansen vormt eveneens een hoogtepunt.
Sfeervolle kerstdansen met lichtjes is een jaarlijkse traditie. Zowel kring als parendansen met vrolijke en stemmingsvolle muziek.
60 2014 560 2014 6

De tijd vliegt voorbij:

De mensen worden verrast met een zeer uitgebreid en heerlijk etentje. Het  is niet eventjes eten maar heerlijk lang genieten!
60 2014 9602014 10

Ook dit jaar weer een geslaagde kerstmorgen.

Thea
 60 2014 4